a

3 hozzászólás ehhez “KFT”

 • nandi írta:

  Mama kérlek – http://nandi.ingyenblog.hu/czako-gabor-2/mama-kerlek-2
  Az ősök pillantása – http://www.hitelfolyoirat.hu/arch/0204/essze.html
  … Ábrahám óta a zsidó sírhelyek ma is örök időkre szólnak, a zsidó sírkertekben nincs temetőgazdálkodás – igen helyesen. Tudjuk, mi a temetőgazdálkodás: a halottakat tízévenként kidobálják, ha nem fizet váltságdíjat a hátramaradott, a parcellákat eldózerolják, …
  Az öregeket azért kellett tisztelni, mert ők ismerték azt, amit érdemes volt tudni. A kultuszról, a temetésről, a házasságról. Az idősek őrizték s adták tovább a nép, a nagycsalád mítoszait, legendáit és történelmét. Szájhagyomány: száll a madár ágrul ágra, száll az ének szájrul szájra. Oral history, mondogatjuk mostanában finomkodó angolosan.
  A mai közismeret szerint a létezésnek nincsen közösségi természete. Versenytársadalomban élünk, ahol a létezés, a közös életrend helyét egyéni életek foglalták el, melyek egymásnak ellenfelei. Alkalmi érdekszövetséget köthetnek vetélkedés közben, de közösséget nem alapítanak. Ha megtennék, elbuknának a versenyben. S ha az élőkkel sincs közösség, mi értelme volna a holtakkal? Lám, lám, a homoszexuálisok! Ők ügyesen kiléptek az ősök és a jövő közötti folyamból. Szociológusok a megmondhatói, hogy ők napjaink luxusának csúcsfogyasztói. Ők adnak mintát sok heteroszexuálisnak is; minek házasságban élni, a kötelék aggat, s mi végre gyermeket szülni, aki teher, költség és versenytárs. Meg hát a szemébe nézni! Bizony, hölgyeim és uraim, gyermekeink szemében olykor meglátjuk magunkat, s ez bizony igen kellemetlen tud lenni.
  Mama kérlek – http://nandi.ingyenblog.hu/czako-gabor-2/mama-kerlek-2

Hózzászólás írása

Be kell jelentkezned a hozzászólás írásához.