Sz O M O R Ú SS

Sz O M O R Ú SS

a

2 hozzászólás ehhez “Sz O M O R Ú SS”

 • nandi írta:

  Czakó Gábor – Hamvas Szótár

  http://mek.oszk.hu/04000/04082/04082.htm

  Nihilista a jelentéktelen, a nullapont →egzisztencia, aki megpróbál mindent elviccelni, önmagát is, ámde az öncsaláshoz valódi →ember kell; a ~ valójában fél a döntéstől (A. 422.) →vallástalan.

  Nihilizmus →vallástalanság, társadalmi →analógiája az osztálytalanság (→kaszttalanság), a felbomlott →állam (V. 57.)

  Nullapont-egzisztencia értéksemleges, minőségtelen →ember – előállítására világszerte →fekete mágikus kísérletek folynak, hogy kötelező, tömeg-élettervet ültethessenek bele, eddig csak a →bűn, az →őrület, a →betegség erőit sikerült megerősíteni; a ~ megvalósíthatatlan, az űr nem →realizálható (M. Sz. 310.) →lényegtelen ember, →mágus, →sudra.

  Létezés-fragmentumok →világnézetek, →vallások, világi embertípusok: pl.: →publik, →SS, →fürge huncut, →plankton s egyéb →outsiderek, akik a →kereszténységen kívül töredék létben →kísérteteik foglyai (A. 410.)

  Plankton →hegeliánus →kísértet, akkor keletkezik, amikor az →emberben fölébred a kívánság a →szabadság meg nem engedett föladására; a ~ mindig a legkisebb ellenállás irányába mozog, a reklám, a propaganda nyomán (A. 369-371.) →lemur, →siker.

  Channan az evangéliumi Annás főpap, a tisztakörmű, háttérből mozgató reálpolitikus, a gonosztevők gonosztevője, illatos, hűvös, okos (A. 365. skk.) →Nagyinkvizítor, →plankton.

  Fürge huncut a kétfedelű →morál virtuóza, korhős, egyszerre útonálló, bordélyos, egyháztanácsi elnök, →világnézetét a célja szabja meg (A. 393. skk.) →élettechnika.

  Publik aki állandóan közönségnek játszik, →világhatalmi igénye van, lényének kerete a →világnézet (A. 382-383).
  Üdvripacs anélkül éli le →életét, hogy →rögeszméin kívül mással találkozna (Sz. B. U. 358.) →publik.

 • nandi írta:

  https://hu.wikipedia.org/wiki/Szondi-teszt

  S – Erósz és Thanatosz, avagy a szeretet és pusztítás életterülete

  Az életterület lényege a létrehozás, az alkotás; valamint a pusztítás és szétválás (általánosabban kötés és oldás).

  A h ösztöntényező kapcsolódó betegsége a homoszexualitás. A h ösztöntényező szimbolizálja a szeretet adásának és kapásának szükségét. Ahogy Szondi fogalmaz: “Az embereket egymáshoz fűző minden kapcsolat hozzá tartozik, legyen szó szexualitásról és szerelemről, vagy pedig szellemi kötődésről.” 61.

  A tesztben az ösztöntényezőhöz tartozó arcképek szimpatikusnak választása (tesztológiai jele: +h) individuális személyszeretetet, unszimpatikusnak választása (tesztológiai jele: -h) emberszeretetet jelez.

  (Megjegyzés:Szondi ugyan betegségnek tekintette a homoszexualitást (indoka szerint ugyanis az egyed általa nem képes reprodukálni magát), de fontos Szondi megítélése miatt az a tény, hogy a homoszexualitásra nem mint megváltoztathatatlan állapotra gondolt, hanem tendenciaszerű jelenségre, amiben bármelyik ember részesülhet bizonyos pszichodinamikák fennállása esetén. Az elméletből így elfogadó attitűd következik, hiszen azt mondja, hogy egyetlen homoszexuális sem hibás beállítottsága miatt, sőt bárki válhat azzá, de meg is lehet belőle gyógyulni.)

  Az s ösztöntényező kapcsolódó betegsége a szadizmus. Az s ösztöntényező szimbolizálja a rombolást. Szondi fogalmazásában: “Az s-faktor közreműködése nélkül a világban nem létezik leépítés és szétbontás, szétrombolás és szétdarabolás, élet és halál, gyilkosság és öngyilkosság.” 69.

  A tesztben az ösztöntényezőhöz tartozó arcképek szimpatikusnak választása (tesztológiai jele: +s) aktivitási, rombolási, esetleg szadista tendenciára utal, míg unszimpatikusnak választása (tesztológiai jele: -s) passzivitás, önrombolás, mazochizmus feltételezésére ad okot.

Hózzászólás írása

Be kell jelentkezned a hozzászólás írásához.