CsAK A SzENT

a

2 hozzászólás ehhez “CsAK A SzENT”

 • nandi írta:

  2012. október 14. – Évközi 28. vasárnap

  Abban az időben: Amikor Jézus útnak indult, odasietett hozzá valaki,
  térdre borult előtte, és úgy kérdezte: „Jó Mester! Mit tegyek, hogy
  elnyerjem az örök életet?” Jézus megkérdezte: „Miért mondasz engem jónak?
  Senki sem jó, csak az Isten. Ismered a parancsokat: Ne ölj! Ne törj
  házasságot! Ne lopj! Ne tanúskodj hamisan! Ne csalj! Tiszteld apádat és
  anyádat!” Ekkor az így válaszolt: „Mester, ezeket mind megtartottam kora
  ifjúságomtól fogva.” Jézus ránézett és megkedvelte. Ezt mondta neki:
  „Valami hiányzik még belőled. Menj, add el, amid van, oszd szét a
  szegények közt, és így kincsed lesz az égben. Aztán gyere és kövess
  engem!”
  Ennek hallatára ő elszomorodott, és leverten távozott, mert nagy vagyona
  volt. Jézus ekkor körülnézett, és így szólt tanítványaihoz: „Milyen
  nehezen jut be a gazdag az Isten országába!” A tanítványok megdöbbentek
  szavain. Jézus azonban megismételte: „Fiaim, milyen nehéz bejutni a
  gazdagoknak az Isten országába! Könnyebb a tevének átmenni a tű fokán,
  mint a gazdagnak bejutni az Isten országába.” Azok még jobban
  csodálkoztak, és kérdezgették egymást: „Hát akkor ki üdvözülhet?” Jézus
  rájuk nézett és folytatta: „Embernek lehetetlen ez, de Istennek nem. Mert
  Istennek minden lehetséges.”
  Ekkor Péter megszólalt, és ezt mondta neki: „Nézd, mi mindent elhagytunk,
  és követtünk téged”. Jézus így válaszolt: „Bizony mondom nektek, mindenki,
  aki értem és az evangéliumért elhagyja otthonát, testvéreit, anyját,
  apját, gyermekeit vagy földjét, százannyit kap most, ezen a világon,
  otthont, testvért, anyát, apát, gyermeket és földet – bár üldözések
  közepette –, az eljövendő világban pedig örök életet”.
  Mk 10,17-30

Hózzászólás írása

Be kell jelentkezned a hozzászólás írásához.