a

8 hozzászólás ehhez “Mama kérlek”

 • nandi írta:

  NNATESSÉK… 🙁 https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13095803_1095826083771975_4791671301706693887_n.jpg?oh=8d26ff90850398fda20e01507be13aa4&oe=579D89C2

  Nemcsak a miniszterelnök családideálja minősül családnak

  Leányanya és gyereke, elvált férfi és gyereke, özvegy örökbe fogadott gyerekkel, gyerektelen házaspár, együtt élő testvérek, nagyapa és unokái, nagymama és lánya és unokái, gyerektelen meleg pár, leszbikus pár válásból hozott gyerekeikkel, özvegy férfi és elvált nő élettársi kapcsolatban, nevelő szülő rábízott gyerekekkel…

  Néhány változat arra, mi nem minősül a miniszterelnök szerint családnak. Merthogy Orbán Viktor kinyilatkoztatta: “ha egy férfi és egy nő együtt él, összeházasodik, gyerekeik születnek, ezt hívjuk családnak. Ez nem emberi jogi kérdés, hanem nevén nevezzük a dolgokat.” Sivár, életidegen, kirekesztő családkép — de nem kötelező elfogadni.

 • nandi írta:

  Julien Benda: Az emberiség cselekedni ugyan a rosszat cselekedte,
  de méltányolni a jót méltányolta.
  Aztán bekövetkezett az írástudók árulása, és attól fogva az emberiség
  már nemcsak cselekedte, de méltányolta is a rosszat.

 • nandi írta:

  A gender-elmélet, amely az emberi mivolt gyökereiről szól, azt állítja, hogy megválaszhatjuk a „társadalmi nemünket”, ezzel szemben az az igazság, hogy nőnek és férfinak születünk.
  http://mandiner.hu/cikk/20140602_gabriele_kuby_a_gender_orultseg

 • nandi írta:

  “VALÓJÁBAN TÖRVÉNYSÉRTŐ A FELVONULÁS………… ..205. § (1) Aki magát nemi vágyának felkeltése vagy kielégítése céljából más előtt szeméremsértő módon mutogatja, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
  (2) Az a tizennyolcadik életévét betöltött személy, aki nemi vágyának felkeltése vagy kielégítése céljából tizennegyedik életévét be nem töltött személy előtt szeméremsértő magatartást tanúsít, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
  (3) Ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, az (1) bekezdés szerint büntetendő, aki mással szemben olyan szeméremsértő magatartást tanúsít, amely a sértett emberi méltóságát sérti.
  Amennyiben a helyszínen tartózkodó rendőrök nem észlelik fel kell őket szólítani az intézkedésre,ha nem hajlandó a parancsnok oda hívására ( ez esetben rögzítsétek azonosító számát,készítsetek fényképet róla a további eljáráshoz)

 • nandi írta:

  Érték! Értem! – Tulassay Tivadar: Életünk két ismeretlen kalandja a születés és halál http://videotar.mtv.hu/Videok/2012/06/02/13/Ertek_Ertem__Tulassay_Tivadar_Eletunk_ket_ismeretlen.aspx

 • nandi írta:

  Czakó Gábor: Az ősök pillantása
  http://www.hitelfolyoirat.hu/arch/0204/essze.html
  … Ábrahám óta a zsidó sírhelyek ma is örök időkre szólnak, a zsidó sírkertekben nincs temetőgazdálkodás – igen helyesen. Tudjuk, mi a temetőgazdálkodás: a halottakat tízévenként kidobálják, ha nem fizet váltságdíjat a hátramaradott, a parcellákat eldózerolják, …
  Az öregeket azért kellett tisztelni, mert ők ismerték azt, amit érdemes volt tudni. A kultuszról, a temetésről, a házasságról. Az idősek őrizték s adták tovább a nép, a nagycsalád mítoszait, legendáit és történelmét. Szájhagyomány: száll a madár ágrul ágra, száll az ének szájrul szájra. Oral history, mondogatjuk mostanában finomkodó angolosan.
  A mai közismeret szerint a létezésnek nincsen közösségi természete. Versenytársadalomban élünk, ahol a létezés, a közös életrend helyét egyéni életek foglalták el, melyek egymásnak ellenfelei. Alkalmi érdekszövetséget köthetnek vetélkedés közben, de közösséget nem alapítanak. Ha megtennék, elbuknának a versenyben. S ha az élőkkel sincs közösség, mi értelme volna a holtakkal? Lám, lám, a homoszexuálisok! Ők ügyesen kiléptek az ősök és a jövő közötti folyamból. Szociológusok a megmondhatói, hogy ők napjaink luxusának csúcsfogyasztói. Ők adnak mintát sok heteroszexuálisnak is; minek házasságban élni, a kötelék aggat, s mi végre gyermeket szülni, aki teher, költség és versenytárs. Meg hát a szemébe nézni! Bizony, hölgyeim és uraim, gyermekeink szemében olykor meglátjuk magunkat, s ez bizony igen kellemetlen tud lenni.

 • nandi írta:

  http://www.facebook.com/video/video.php?v=177997458881207&oid=135954969757732&comments

  88. HALDOKLUNK /ADY/

  Jajgassanak és kiabáljanak a számok Európa fülébe. Az egész világ hallja meg: haldoklik egy ország. Ne bolondítsuk tovább már magunkat: Magyarország elmúlni készül. Dideregtető, kegyetlen, borzasztó ez gondolatnak is. De a számok beszélnek, s előttünk feküsznek íme a számok. A hivatalos statisztika számai. Még nem halt meg annyi magyar egy év alatt, mint az 1905-ik évben. Százötvenezerrel született több, mint ahány meghalt. Éppen százötvenezren vándoroltak ki Amerikába. Százötvenezer felnőtt helyett százötvenezer csecsemő – és nálunk a csecsemők halnak legszívesebben. Hát nemzeti föllendülésről méltóztatik beszélni? Tessék nézni, látni a nemzeti föllendülést. Az emberek nem akarnak megszületni. Az emberek elmennek innen, ha már élnek. Az emberek nem házasodnak. Az emberek óvakodnak az utódoktól. Az emberek sietnek meghalni, mert nincs mód élni. Ez a nemzeti föllendülés.

  Valami rettenetes sejtésünk van. Igaz: ficánkol most Magyarország beteg teste. De vajon nem az utolsó vonaglások ütemére ficánkol? Vajon az országos láz, nyugtalanság nem a haldoklónak kétségbeesett belenézése még egyszer a válságba.

  Hazafiak, politikusok, olvassátok el, amit a statisztika mond. Poéták írjatok, művészek keressétek a színnek, vonalnak, gesztusnak égresikoltását. Tudósok, kutassátok a históriában, miként haltak meg a nemzetek. Lássunk, lássunk tisztán. Csakugyan halálra szánattunk? Sem ok, sem ész nem menthet meg bennünket? Vétkeztünk és életünkkel lakolunk most már?

  Nagy Petőfi Sándor fiáról beszélik. A szerencsétlen Zoltánról. Haldoklott s mosolyogva mondta volna:

  – Ezt sem éri meg sok ember. Fiatalon halok meg végelgyengülésben.

  Mondta vagy nem mondta ezt Petőfi fia? Mindegy. A mi szörnyű fátumunk beszél e mondásból. Hiszen ezer évet éltünk Európában. De voltaképpen fiatalok vagyunk. Nem élhettük az életünket. Nem hagyták, hogy éljük. Az emberiségnek adósok maradtunk ezer szép igérettel. És így fiatalon meghalunk – végelgyengülésben.

  Budapesti Napló 1906. február 10.

Hózzászólás írása

Be kell jelentkezned a hozzászólás írásához.